Ажилчид

Үйлчлүүлэгч та бүхэнд хурдан шуурхай бөгөөд чанартай тусламж үйлчилгээг үзүүлэхийн төлөө манай төвд Хятад, Орос, Англи, Монгол хэлний орчуулагч хөтөч ба сувилагч, холбогдох захиргааны ажилчид ажиллаж байна.

  • member
  • Make an Appoitment
  • medical departments
  • Services
quick_top