Эмэгтэйчүүдийн төв

Уриа: Эмэгтэй таны эрүүл мэнд ба гоо сайхан, аз жаргалтай амьдралын төлөө
Качон их сургуулийн Кил эмнэлэгийн эмэгтэйчүүдийн төв нь 40 гаруй жилийн түүх бөгөөд эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр мэргэшин дагнасан тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг билээ. Өнгөрсөн хугацаанд манай төв нь эмэгтэй танд тулгарч буй бүхий л хүнд хэцүү асуудлыг таньтай хамт шийдвэрлэхийн төлөө хичээн ажилсаар ирсэн
Эмэгтэйчүүдийн өвчлөлийн шалтгаан үндсийг тогтоож, хавдар ба хавдрын шинжтэй өрөвсөл, охидод тулгардаг эрүүл мэндийн асуудлууд, гэрлэхийн өмнөх насны эмэгтэйчүүдэд тулгарч болох сэтгэл санааны болон түүнээс үүдэлтэй өвчин эмгэгүүдэд чиглэсэн бүхий л төрлийн эмчилгээ үйлчилгээг бид танд хүргэх болно.
Олон жилийн түүхэн туршилга дээр үндэслэн манай эмэгтэйчүүдийн төв нь эмэгтэй танд тулгарч буй бүхий л асуудалд тань туслан үйлчлэхэд бэлэн байна.
Үйлчилгээний төрөл
1. Жирэмсэн үеийн үзлэг зөвөлгөө, төрөх болон төрсний дараах үеийн эмчилгээ
2. Бүхий л төрлийн эмэгтэйчүүдийн нарийн оншилгоо
3. Үргүйдлийн оношлогоо болон эмчилгээ
4. Сав, өндгөвч зэрэг эмэгтэйчүүдийн бүхий л төрлийн үрэвсэлт өвчний эмчилгээ
5. Бөөр болон шээсний сувгийн үйл ажиллагаатай холбоотой өвчин
6. Эрт үеийн цэвэршилт болон цэвэршилтийн эхэн үеийн зовиуруудын оношлогоо, эмчилгээ
  • Make an Appoitment
  • medical departments
  • Services
quick_top