Эрүүл мэндийн шинжилгээ

  • 01. Essential (ES)
  • 02. Basic1 (BA1)
  • 03. Basic2 (BA2)
  • 04. Standard (SD)
  • 05. Cancer (CCU)
  • 06. Cardiocerebral vascular check up (CCV)
  • 07. PREMIUM (1 Night 2 Days)
01. Essential (ES) - 3цаг шаардлагатай
1. эмчийн зөвөлгөө Анхан шатны үзлэг , CD болон монгол хэл дээр шинжилгээний хариуг өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн ерөнхий харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ
3. нүдний тасаг Нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг, ухархайн зураг авах
4. сонсгол Сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн үзлэг Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө
6. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал/хажуу тал)
7. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, рюүматис үе мөчний үрэвсэлт өвчин, гойд үе мөчний үрэвсэлт өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
8. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ Нойрсуулагчгүй энгийн ходоодны дурангийн оношилгоо, Хэвлийн хөндийн ЭХО оношлогоо
эрэгтэй үнэ : 550,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг (Mammography)мазокны шинжилгээ үнэ : 590,000вон
* нойрсуулагч 100,000 вон нэмэлт
02. Basic1 (BA1) - 4цаг шаардлагатай
1. эмчийн зөвлөгөө Анхан шатны үзлэг , CD болон монгол хэл дээр шинжилгээний хариуг өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн ерөнхий харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ
3. нүдний хүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг, ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн үзлэг шүдний эмчийн үзлэг зөвөлөгөө
6. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал/хажуу тал), уушигны томографик CT
7. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, рюүматис үе мөчний үрэвсэлт өвчин, гойд үе мөчний үрэвсэлт өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
8. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран, хэвлийн эхо
эрэгтэй үнэ : 750,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг (Mammography) мазокны шинжилгээ үнэ : 790,000вон
03. Basic2 (BA2) - 4цаг шаардлагатай
1. эмчийн зөвөлөгөө Анхан шатны үзлэг , CD болон монгол хэл дээр шинжилгээний хариуг өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн ерөнхий харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн үзлэг шүдний үзлэг
6. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал/хажуу тал), уушигны томографик
7. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, рюүматис үе мөчний үрэвсэлт өвчин, гойд үе мөчний үрэвсэлт өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
8. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран+бүдүүн гэдэсний дуран, хэвлийн эхо
Эрэгтэй үнэ:750,000вон
Эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг (Mammography)мазокны шинжилгээ үнэ:790,000вон
04. Standard (SD) - 5цаг шаардлагатай
1. эмчийн зөвөлгөө Анхан шатны үзлэг , CD болон монгол хэл дээр шинжилгээний хариуг өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн ерөнхий харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндий үзлэг шүдний эмчийн үзлэг
6. судасны шинжилгээ гүрээний судасны эхо
7. бамбай булчирхай бамбай булчирхайн эхо
8. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал/хажуу тал), уушигны томографик CT
9. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, рюүматис үе мөчний үрэвсэлт өвчин, гойд үе мөчний үрэвсэлт өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
10. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран+бүдүүн гэдэсний дуран, хэвлийн эхо
эрэгтэй түрүү булчирхайн эхо, эрэгтэй гармоны шинжилгээ үнэ:1,600,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний эсийн хорт хавдарын шинжилгээ, хөхний зураг авалт (Mammography)хөхний зураг,аарцагны эхо, хөхний эхо, эмэгтэй гормоны шинжилгээ, HPV, мазокны шинжилгээ үнэ:1,850,000вон
05. Cancer (CCU) - 6цаг шаардлагатай
1. эмчийн зөвөлгөө Анхан шатны үзлэг , CD болон монгол хэл дээр шинжилгээний хариуг өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн ерөнхий харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, стрэссны шинжилгээ, биологийн насны шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн үзлэг шүдний эмчийн үзлэг
6. судасны шинжилгээ гүрээний судасны эхо, гол судасны хатууралын шинжилгээ
7. бамбай булчирхай бамбай булчирхайн эхо
8. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал/хажуу тал), уушигны томографик CT
9. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, рюүматис үе мөчний үрэвсэлт өвчин, гойд үе мөчний үрэвсэлт өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
10. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран+бүдүүн гэдэсний дуран, хэвлийн эхо, хэвлийн хөндий CT оношлогоо
эрэгтэй түрүү булчирхайн эхо, эрэгтэй гармоны шинжилгээ үнэ:2,150,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг авалт (Mammography)хөхний зураг,аарцагны эхо, хөхний эхо, эмэгтэй гормоны шинжилгээ, HPV , мазокны шинжилгээ үнэ:2,400,000вон
## (эрэгтэй)түрүү булчирхайн эхо : мягмар,пүрэв гаригт хийх боломжтой.
06. Cardiocerebral vascular check up (CCV) - 8цаг шаардлагатай
1. эмчийн зөвлөгөө Анхан шатны үзлэг , CD болон монгол хэл дээр шинжилгээний хариуг өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн ерөнхий харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, стрэссны шинжилгээ, биологийн насны шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн шинжилгээ шүдний эмчийн үзлэг
6. тархины шинжилгээ толгойн MRI+MRA, зөнөх өвчний генийн шинжилгээ(Apo E genotype), зүрхний бичлэг, зүрхний эхо, зүрхний титэм судасны томографикCT, зүрхний ачаалалтай бичлэг
7. судасны шинжилгээ гүрээний судасны эхо, гол судасны хатууралын шинжилгээ
8. бамбай булчирхай бамбай булчирхайн эхо
9. уушигний шинжилгээ уушигний үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал/хажуу тал), уушигны томографик CT
10. удамшлын генийн шинжилгээ удамшлын генед 48 зүйлээр задлан шинжилгээ
11. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, рюүматис үе мөчний үрэвсэлт өвчин, гойд үе мөчний үрэвсэлт өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
12. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран+бүдүүн гэдэсний дуран, хэвлийн эхо
эрэгтэй түрүү булчирхайн эхо, эрэгтэй гармоны шинжилгээ үнэ: 4,750,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг авалт (Mammography)хөхний зураг,аарцагны эхо, хөхний эхо, эмэгтэй гормоны шинжилгээ, HPV, мазокны шинжилгээ үнэ: 5,000,000вон
## (эрэгтэй)түрүү булчирхайн эхо : мягмар,пүрэв гаригт хийх боломжтой.
07. PREMIUM (1 Night 2 Days) - 1шөнө 2өдөр шаардлагатай
1. эмчийн зөвлөгөө Анхан шатны үзлэг , CD болон монгол хэл дээр шинжилгээний хариуг өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн ерөнхий харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, стрэссны шинжилгээ, биологийн насны шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн шинжилгээ шүдний эмчийн үзлэг
6. бүх биеийн шинжилгээ их бие PET CT
7. сээр нурууны шинжилгээ хүзүү болон нуруу бүсэлхий MRI
8. тархины шинжилгээ толгойн Brain MRI+MRA, зөнөх өвчний генийн шинжилгээ(Apo-E)
9. судасны шинжилгээ гүрээний судасны эхо, артерийн судасны хатууралын шинжилгээ
10. бамбай булчирхай бамбай булчирхайн эхо
11. уушигний шинжилгээ уушигний үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал/хажуу тал), уушигны томографик CT
12. зүрхний шинжилгээ зүрхний бичлэг, зүрхний эхо,зүрхний аяаалалтай бичлэг, зүрхний татэм судасны томографик СТ,
13. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, рюүматис үе мөчний үрэвсэлт өвчин, гойд үе мөчний үрэвсэлт өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
14. удамшлын генийн шинжилгээ удамшлын генед 47 зүйлээр задлан шинжилгээ
15. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран+бүдүүн гэдэсний дуран, хэвлийн эхо
16. нэмэлт үйлчилгээ буудал 1шөнө VIPөрөө хэрэглэх, онгоцноос тосох болон хүргэж өгөх үйлчилгээ, 1:1 орчуулагч гэх мэт
эрэгтэй түрүү булчирхайн эхо, эрэгтэй гармоны шинжилгээ үнэ: 8,800,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг авалт (Mammography)хөхний зураг,аарцагны эхо, хөхний эхо, эмэгтэй гормоны шинжилгээ, HPV, мазокны шинжилгээ үнэ: 9,000,000вон
## (эрэгтэй)түрүү булчирхайн эхо : мягмар,пүрэв гаригт хийх боломжтой.
  • Make an Appoitment
  • medical departments
  • Services
quick_top