Үйлчилгээний төв

Анхан шатны тусламж үйлчилгээ
Анхан шатны тусламж үйлчилгээ нь нарийн тодорхой онош, холбогдох тасагт нь хүсэлт гаргах, мөн эрүүл мэндээ сахин хамгаалахад хамгаас чухал зүйлүүдийн нэг билээ. Манай төв нь АНУлсад нарийн мэргэжил эзэмшсэн эмч нараас бүрдсэн багууд ажиллаж байгаа бөгөөд гадаад үйлчлүүлэгч үзэж эмчилэх тал дээр мэргэшсэн, олон жилийн туршилга бүхий эмч нар та бүхэнд шаардлагатай анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх болно.
Тохирох тасагт нь шилжүүлэх үйлчилгээ
Манай ОУ-эрүүл мэндийн төв нь анхан шатны бүх оношилгоо эмчилгээг хийх боловч тусгай нарийвчилсан оношилгоо болон хагалгаа шаардлагатай өвчтний хувьд манай эмнэлэгийн тохирох тасагт шилжүүлэн холбогдох эмчилгээг хийж байна.
Эрүүл мэндийн үзлэг болон урьдчилан сэргийлэх вакцин
Гадаад цагаачлах ба сурахаар явах зэрэгт эрүүл мэндийн үзлэг болон урьдчилан сэргийлэх тарилга хийлгэх шаардлагатай байдаг билээ. Үүнтэй холбогдуулан манай төвд бүхий л төрлийн эрүүл мэндийн үзлэг, тодорхойлолтыг Англи болон Солонгос хэл дээр хийж өгөхөөс гадна холбогдох вакцин зэргийг хийн үйлчилж байна.
Яаралтай тусламж
Кил эмнэлэгийн яаралтай тусламжийн төв нь жилийн 365 хоног байнгын ажиллагаатай байдаг билээ.
Сүүлийн 6 жил дарааллан улсын тэргүүлэх зэргийн яаралтай тусламжийн төвөөр шалгарсан бөгөөд Солонгос улсын баруун далайн бүсийн яаралтай тусламжийн төв юм. Солонгос улсын бүс нутгийн 4-н яаралтай тусламжийн төвийн нэг билээ.
Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэг оношлогооны төв
Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэг оношилгоо нь өвчнийг эрт үед нь оношлон илрүүлэх ба урьдчилан сэргийлэх хамгаас чухал арга билээ. Манай ОУ-эрүүл мэндийн төв нь чадварлаг эмч ажилчид ба дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар та бүхэнд дээд зэргийн нэгдсэн үзлэг оношилгоо үйлчилгээг санал болгож байна. Урьдчилан бэлтгэгдсэн үзлэг оношлогооны хөтөлбөрөөс гадна тухайн үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал ба хэрэгцээнд тааруулсан үзлэг оношлогооны хөтөлбөрийг бэлтгэн үйлчилж байна.
  • Make an Appoitment
  • medical departments
  • Services
quick_top