Үйлчлүүлэгчийн дуу хоолой

Качон их сургуулийн Кил нэгдсэн эмнэлгийн Олон улсын эрүүл мэндийн төв нь үйлчлүүлэгчийн санааг эрхэмлэн үздэг.
Кил нэгдсэн эмнэлгээр үйлчлүүлэхэд тухгүй байсан зүйл, санал болгохыг хүссэн зүйл, магтахыг хүссэн зүйл зэрэг байгаа бол бидэнд илгээнэ үү.
<Санаа хүсэлтээ өгөх арга>

1. Имайл
Имайл явуулахдаа дараах агуулгыг багтааж өгнө үү.
Эмнэлэгт үзүүлсэн хугацаа
Эмчилгээний тасаг
Амбулатор / Эмнэлэгт хэвтэх
Холбогдох өвчтөний нэр
Өвчтөний дугаар
Саналын төрөл : Магтаал, гомдол, санал хүсэлт
Санал

Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн хамгаалахын тулд судалгаанаас өөр зориулалтаар ашиглахгүй болохыг мэдэгдэж байна.
2. Утас
+82-32-460-3213 (Англи хэл), +82-32-460-9074 (Орос хэл), +82-32-460-9069 (Хятад хэл), +82-32-460-9063(Монгол хэл)
3. Шууд айлчлал
Качон их сургуулийн Кил нэгдсэн эмнэлгийн Тархины шинжлэх ухааны төв газар доор 1 давхар Олон улсын эрүүл мэндийн тө
4. Үйлчлүүлэгчийн дуу хоолой
Качон их сургуулийн Кил нэгдсэн эмнэлгийн төв байр 1-р давхар, Хорт хавдрын төв 1-р давхар, Олон улсын эрүүл мэндийн төв
  • Make an Appoitment
  • medical departments
  • Services
quick_top