Зочид буудлын үйлчилгээ

Олон улсын эрүүл мэндийн төвөөс таны тав тух болон боломжит үнэ бүхий зочид буудлыг санал болгож байна. Холбоо барих утас:(+82-32-460-3213)


1. Central Plaza Hotel
Central Plaza Hotel
Эмнэлэг хүртэл: 10 минут
Энгийн өрөө 70,000 вон ба түүнээс дээш + @
http://www.centralplaza.co.kr/_eng/index/index.asp
2. Hotel The Designers
Hotel The Designers
Эмнэлэг хүртэл: 3 минут
Энгийн өрөө 70,000 вон ба түүнээс дээш + @
http://hotelthedesigners.com/incheon/
  • Make an Appoitment
  • medical departments
  • Services
quick_top