Xөхний болон ходоодны хорт хавдарын эмчилгээний 1-р зэрэг хүртсэн.
 06/11/2021  다국어 관리자    109

 

Качон их сургуулийн Гил нэгдсэн эмнэлэг Эрүүл мэндийн даатгалын үнэлгээний албанаас явуулдаг хөхний болон  ходоодны хорт хавдарын эмчилгээний үнэлгээ хөхний хорт хавдарын эмчилгээний 1-р зэргийг дарааллан 7 удаа, ходоодны хорт хавдарын эмчилгээний 1-р зэргийг 5 удаа дарааллан хүртэж, хорт хавдарын эмчилгээгээр тэргүүлэгч эмнэлгээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн.   

이전글
이전 글이 없습니다.
다음글
제목