Дотооддоо анх удаа хиймэл оюун ухааны бүдүүн гэдэсний дуран Dr. Answer-ыг нэвтрүүлсэн.
 07/07/2021  다국어 관리자    112

 

Дурангийн бичлэгийг хиймэл оюун ухааны алгоритмаар дамжуулан хором тутам шинжилж, жижиг ургацагыг ч алдалгүй илрүүлэн, дурангийн нарийвчлалыг нэмэгдүүлснээр, анагаах ухааны эрсдэлийг бууруулдаг. 

Dr.Answer (AI, сүлжээ, програм хангамж) нь анагаахын мэдээллийн баазад үндэслэсэн эмчийн эмчилгээ оношилгоонд хэрэглэдэг эрүүл мэндийн программ хангамж юм. Dr.Answer бүдүүн гэдэсний дуран нь хиймэл оюун ухааны 80.000 орчим мэдээллийн баазад үндэслэн, харьцуулж шинжлэн, бүдүүн гэдэсний хавдар үүсэх магадлалыг тодорхойлж, дурангийн шинжилгээний үед ургацагийг алдалгүй илрүүлэхэд болон хавдарыг эрт үед нь илрүүлж эмчилэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Гил эмнэлгийн Dr.Answer бүдүүн гэдэсний дуран нь хиймэл оюун ухаанд суурилснаас гадна бүдүүн гэдэсний ургацагийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх програм хангамж болон дуранд үндэслэн хавдар болон ургацагийг дүгнэн шинжлэх програмаас бүрддэг бөгөөд тохиромжгүй эмчилгээнээс зайлсхийж, өвчтөн тус бүрт тохирсон эмчилгээг санал болгодог. 

이전글
이전 글이 없습니다.
다음글
제목