Үргүйдлийн клиник

Эмэгтэйн боловсорсон өндгөн эсийг цуглуулан эр бэлгийн эстэй нийлүүлэн зохиомол үр хөврөл бий болгож эмэгтэйн умайд шилжүүлэн суулган жирэмсэн болгох ажилбар.

Үргүйдлийн клиник
Эмнэлэгт үзүүлэх эм: цусны шинжилгээ, умайн эхо, өндгөвчний гуурсны шинжилгээ
эр: үрийн шингэний шинжилгээ
Сарын тэмдгийн 2 дахь өдөр Өндгөн эсийн боловсролтыг шалгах(эм уух эсвэл тариа)
Сарын тэмдэг ирснээс 12~14өдөр Боловсорсон өндгөн эс болон эр бэлгийн эс олборлох. Өндгөн эс болон эр бэлгийн эсийг нийлүүлэн үр хөврөл үүсгэх. Үүсэж буй үр тогтолтыг 3-6 дах өдөрт нь хөлдөөнө.
2~3 сар завсарлах
Сарын тэмдгийн 2дахь өдөр үзүүлэх Умайн салстад нарийвчилсан орчин бүрдүүлэх (эм болон тариа)
Сарын тэмдэг ирснээс 15~20 өдрийн дараа Үр хөврөлийг гэсгээж эмэгтэйн саванд шилжүүлэн суулгана.
Шилжүүлэн суулгасны 7~12 өдрийн дараа Жирэмсэний шинжилгээ (цусаар)

 

* төлбөр тус бүрийг дунджаар тооцсон бөгөөд ор хоногийн төлбөрийг 4 хүний өрөөгөөр тооцсон болно.
* 1$=1200вон ханшинд үндэслэнэ
* төлбөр болон эмнэлэгт хэвтэх хугацаа нь өвчтний байдлаас хамаарч өөр өөр байж болно.