Солонгос улсын эрүүл мэндийн даатгалтай өвчтөн

Та Солонгос улсын эрүүл мэндийн даатгалтай бол Солонгос улсын эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дагуу зохих хөнгөлөлт эдлэн эмчилгээ, эмнэлгийн үйлчилгээ авах боломжтой. Солонгос улсын эрүүл мэндийн үндэсний даатгалын талаархи мэдээллийг доорхи утаснаас лавлана уу
сайт: www.nhis.or.kr
утас: +82-33-811-2000

Олон улсын эрүүл мэндийн даатгалтай өвчтөн

Та олон улсын эрүүл мэндийн даатгалтай бол таны даатгал манай эмнэлэгт үйлчлэх талаар холбогдох ажилтнаас зөвлөгөө мэдээлэл авна уу.