Үйлчлүүлэгчийн дуу хоолой

Качон их сургуулийн Гил нэгдсэн эмнэлгийн Олон улсын эрүүл мэндийн төв нь үйлчлүүлэгчийнхээ саналыг эрхэмлэн үздэг.
Гил нэгдсэн эмнэлгээр үйлчлүүлэхэд тухгүй байсан зүйлийн талаар санал гомдол, талархал зэрэг зүйлс байгаа бол бидэнд илгээнэ үү.
<Санаа хүсэлтээ өгөх арга>

1. Имэйл


  • Имэйл явуулахдаа дараах агуулгыг багтааж өгнө үү.
  • эмнэлэгт үзүүлсэн хугацаа
  • эмчилгээний тасаг
  • амбулатор / эмнэлэгт хэвтэх
  • холбогдох өвчтөний нэр
  • өвчтний дугаар
  • саналын төрөл : талархал, гомдол, санал хүсэлт
  • санал
Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг хамгаалахын тулд судалгаанаас өөр зориулалтаар ашиглахгүй болохыг мэдэгдэж байна.

2. Утас

+82-32-460-3213 (англи хэл), +82-32-460-9074 (орос хэл), +82-32-460-9069 (хятад хэл), +82-32-460-9063(монгол хэл)

3. Шууд айлчлал

Качон их сургуулийн Гил нэгдсэн эмнэлгийн Тархи судлалын төв B1 давхарт Олон улсын эрүүл мэндийн төв байрладаг.

4. Үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлтийн хайрцаг

Качон их сургуулийн Гил нэгдсэн эмнэлгийн төв байрны 1 давхарт, Хавдрын төвийн 1 давхарт, Олон улсын эрүүл мэндийн төвд тус бүр байрлаж байна.