Эрүүл мэндийн шинжилгээ

01. Essential (ES)

*All price is in Korean Won currency.
1. эмчийн зөвөлгөө Анхан шатны үзлэг , CD болон монгол хэл дээр шинжилгээний хариуг өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн ерөнхий харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ
3. нүдний тасаг Нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг, ухархайн зураг авах
4. сонсгол Сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн үзлэг Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө
6. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал)
7. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, Ревматизм үе мөчний үрэвсэлт өвчин, гойд үе мөчний үрэвсэлт өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
8. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ Нойрсуулагчгүй энгийн ходоодны дурангийн оношилгоо, Хэвлийн хөндийн ЭХО оношлогоо
эрэгтэй   үнэ : 600,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг (Mammography)мазокны шинжилгээ үнэ : 640,000вон
* нойрсуулагч 120,000 вон нэмэлт

02. Basic1 (BA1)

*All price is in Korean Won currency.
1. эмчийн зөвлөгөө Анхан шатны үзлэг , CD болон монгол хэл дээр шинжилгээний хариуг өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн ерөнхий харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ
3. нүдний хүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг, ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн үзлэг шүдний эмчийн үзлэг зөвөлөгөө
6. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал), уушигны томографик CT
7. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, Ревматизм үе мөчний үрэвсэлт өвчин, гойд үе мөчний үрэвсэлт өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
8. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран, хэвлийн эхо
эрэгтэй   үнэ : 850,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг (Mammography) мазокны шинжилгээ үнэ : 890,000вон

03. Basic2 (BA2)

*All price is in Korean Won currency.
1. эмчийн зөвөлөгөө Анхан шатны үзлэг , CD болон монгол хэл дээр шинжилгээний хариуг өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн ерөнхий харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн үзлэг шүдний үзлэг
6. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал), уушигны томографик
7. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, Ревматизм үе мөчний үрэвсэлт өвчин, гойд үе мөчний үрэвсэлт өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
8. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран+бүдүүн гэдэсний дуран, хэвлийн эхо
Эрэгтэй   үнэ:850,000вон
Эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг (Mammography)мазокны шинжилгээ үнэ:890,000вон

04. Women cancer(WM)

*All price is in Korean Won currency.
1. эмчийн зөвөлгөө Урьдчилсан үзлэг, CD болон шинжилгээний хариуг монгол хэл дээр өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн хэмжилт харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндий үзлэг шүдний үзлэг
6. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал), уушигны томографик
7. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, ревматизм үе мөчний үрэвсэлт өвчин, тулай өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)
8. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран, хэвлийн эхо
9. эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ Умайн хүзүүний хорт хавдрын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг/Маммографи/мазокны шинжилгээ, хөхний эхо, HPV, эмэгтэй гормоны шинжилгээ, эмэгтэйчүүдийн эхо
үнэ   1,100,000вон

05. Standard (SD)

*All price is in Korean Won currency.
1. эмчийн зөвөлгөө Урьдчилсан үзлэг, CD болон шинжилгээний хариуг монгол хэл дээр өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн хэмжилт харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндий үзлэг шүдний эмчийн үзлэг
6. судасны шинжилгээ гүрээний судасны эхо
7. бамбай булчирхай бамбай булчирхайн эхо
8. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал), уушигны томографик CT
9. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, ревматизм үе мөчний үрэвсэлт өвчин, тулай өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар) төмөр/Fe/, төмрийн нийллэг/TIBC/, нарийвчилсан чихрийн шижингийн шинжилгээ /C-peptide/
10. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран+бүдүүн гэдэсний дуран, хэвлийн эхо
эрэгтэй түрүү булчирхайн эхо, эрэгтэй гормоны шинжилгээ үнэ:1,700,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний эсийн хорт хавдарын шинжилгээ, хөхний зураг авалт (Mammography)хөхний зураг,аарцагны эхо, хөхний эхо, эмэгтэй гормоны шинжилгээ, HPV, мазокны шинжилгээ үнэ:1,950,000вон
## (эрэгтэй)түрүү булчирхайн эхо : мягмар,пүрэв гаригт хийх боломжтой.

06. Cancer Premium(CCU)

*All price is in Korean Won currency.
1. эмчийн зөвөлгөө Урьдчилсан үзлэг, CD болон шинжилгээний хариуг монгол хэл дээр өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн хэмжилт харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, стрэссны шинжилгээ, биологийн насны шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн үзлэг шүдний эмчийн үзлэг
6. судасны шинжилгээ гүрээний судасны эхо, гол судасны хатууралын шинжилгээ
7. бамбай булчирхай бамбай булчирхайн эхо
8. зүрх уушигний шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал), уушигны томографик CT
9. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, ревматизм үе мөчний үрэвсэлт өвчин, тулай өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар) төмөр/Fe/, төмрийн нийллэг/TIBC/, нарийвчилсан чихрийн шижингийн шинжилгээ /C-peptide/
10. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран+бүдүүн гэдэсний дуран, хэвлийн эхо, хэвлийн хөндий CT оношлогоо
эрэгтэй түрүү булчирхайн эхо, эрэгтэй гормоны шинжилгээ үнэ:2,250,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг авалт (Mammography)хөхний зураг,аарцагны эхо, хөхний эхо, эмэгтэй гормоны шинжилгээ, HPV , мазокны шинжилгээ үнэ:2,500,000вон
## (эрэгтэй)түрүү булчирхайн эхо : мягмар,пүрэв гаригт хийх боломжтой.

07. Heart-Brain Premium (CCV)

*All price is in Korean Won currency.
1. эмчийн зөвлөгөө Урьдчилсан үзлэг, CD болон шинжилгээний хариуг монгол хэл дээр өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн хэмжилт харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, стрэссны шинжилгээ, биологийн насны шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн шинжилгээ шүдний эмчийн үзлэг
6. тархины шинжилгээ толгойн MRI+MRA, зөнөх өвчний генийн шинжилгээ(Apo E genotype), зүрхний бичлэг, зүрхний эхо, зүрхний титэм судасны томографикCT,
7. судасны шинжилгээ гүрээний судасны эхо, гол судасны хатууралын шинжилгээ
8. бамбай булчирхай бамбай булчирхайн эхо
9. уушигний шинжилгээ уушигний үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал/хажуу тал), уушигны томографик CT
10. удамшлын генийн шинжилгээ удамшлын генед 47 зүйлээр задлан шинжилгээ
11. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, ревматизм үе мөчний үрэвсэлт өвчин, тулай өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар) төмөр/Fe/, төмрийн нийллэг/TIBC/, нарийвчилсан чихрийн шижингийн шинжилгээ /C-peptide/
12. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран+бүдүүн гэдэсний дуран, хэвлийн эхо
эрэгтэй түрүү булчирхайн эхо, эрэгтэй гормоны шинжилгээ үнэ: 4,750,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг авалт (Mammography)хөхний зураг,аарцагны эхо, хөхний эхо, эмэгтэй гормоны шинжилгээ, HPV, мазокны шинжилгээ үнэ: 5,000,000вон
(эр)түрүү булчирхайн эхо : мягмар,пүрэв гаригт хийнэ. тодосгогч хэрэглэвэл нэмэлт төлбөр 200.000вон

08. VIP PREMIUM (1 Night 2 Days)

*All price is in Korean Won currency.
1. эмчийн зөвлөгөө Урьдчилсан үзлэг, CD болон шинжилгээний хариуг монгол хэл дээр өгөх
2. үндсэн шинжилгээ Биеийн хэмжилт харьцаа, цусны даралт, илүүдэл жин таргалалт, шээсний шинжилгээ, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, стрэссны шинжилгээ, биологийн насны шинжилгээ
3. нүдний шинжилгээ нүдний хараа, нүдний даралт, нүдний уг ухархайн зураг авах
4. сонсгол сонсголын үндсэн шинжилгээ
5. амны хөндийн шинжилгээ шүдний эмчийн үзлэг
6. бүх биеийн шинжилгээ их бие PET CT
7. сээр нурууны шинжилгээ хүзүү болон нуруу бүсэлхий MRI
8. тархины шинжилгээ толгойн Brain MRI+MRA, зөнөх өвчний генийн шинжилгээ(Apo-E)
9. судасны шинжилгээ гүрээний судасны эхо, артерийн судасны хатууралын шинжилгээ
10. бамбай булчирхай бамбай булчирхайн эхо
11. уушигний шинжилгээ уушигний үйл ажиллагаа, цээжний рентген зураг(урд тал/хажуу тал), уушигны томографик CT
12. зүрхний шинжилгээ зүрхний бичлэг, зүрхний эхо,зүрхний ачаалалтай бичлэг, зүрхний титэм судасны томографик СТ,
13. цусны шинжилгээ Цусний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, цус багадалт, цусанд өөх тос холестерины хэмжээ, цусны бүлэгнэл, цусны бүлэг, элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижин, А,В,С төрлийн элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, ревматизм үе мөчний үрэвсэлт өвчин, тулай өвчин, хавдрын маркерийн шинжилгээнүүд (элэгний хорт хавдар, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны хорт хавдрууд, түрүү булчирхайн хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар) төмөр/Fe/, төмрийн нийллэг/TIBC/, нарийвчилсан чихрийн шижингийн шинжилгээ /C-peptide/
14. удамшлын генийн шинжилгээ удамшлын генед 47 зүйлээр задлан шинжилгээ
15. хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны шинжилгээ нойрсуулагчтай ходоодны дуран+бүдүүн гэдэсний дуран, хэвлийн эхо
16. нэмэлт үйлчилгээ буудал 1шөнө VIPөрөө хэрэглэх, онгоцноос тосох болон хүргэж өгөх үйлчилгээ, 1:1 орчуулагч гэх мэт
эрэгтэй түрүү булчирхайн эхо, эрэгтэй гармоны шинжилгээ үнэ: 8,800,000вон
эмэгтэй Умайн хүзүүний хорт хавдарын эсийн шинжилгээ, хөхний зураг авалт (Mammography)хөхний зураг,аарцагны эхо, хөхний эхо, эмэгтэй гормоны шинжилгээ, HPV, мазокны шинжилгээ үнэ: 9,000,000вон
## (эрэгтэй)түрүү булчирхайн эхо : мягмар,пүрэв гаригт хийх боломжтой.

09. Урьдчилан сэргийлэх тарилга /дархлаажуулалт/

* Вакцины төлбөрийн талаар эмнэлгээс лавлана уу.
Вакцин Вакцинжуулалтын хуваарь
Чонон хөрвөс буюу дархлааны өвчин 50 ба түүнээс дээш настай насанд хүрэгчид нэг удаа
томуу 6 сар - 8 нас хүртэл эхний тун, түүнээс 4 долоо хоногийн зайтай 2 дах тун. Дараа жилээс нь жилд нэг удаа тариулах.
9-ээс дээш насныхан болон насанд хүрэгчид жилд нэг удаа
Элэгний А вирусын халдвар
насанд хүрэгч 2 удаа (эхний вакцинжуулалт, түүнээс хойш 6-12 сарын дараа)
Элэгний В вирусын халдвар нялх хүүхэд 3 удаа (төрсний дараа, 1 болон 6 сартайд)
насанд хүрэгч 3 удаа (эхний вакцинжуулалт, түүнээс хойш 1 болон 6 сарын дараа)
Умайн хүзүүний хавдар буюу папиллома вирус Кадашил-9 вакцин нялх хүүхэд 2 удаа (эхний вакцинжуулалт, түүнээс хойш 6-12 сарын дараа)
насанд хүрэгч 3 удаа (эхний вакцинжуулалт, түүнээс хойш 2 болон 6 дах сард)
Уушигны үрэвсэл буюу хатгаа Привена 13 вакцин нялх хүүхэд 4 удаа (2, 4, 6 болон 12-15 сартайд)
насанд хүрэгч 1 удаа
Продиакс 23 вакцин 65-аас дээш настай хүнд 1 удаа