• Хавдрын төвтэй холболт
 • 13F
 • Өрхийн эрүүл мэндийн тасаг
가정의학과
 • Төв байр
 • 3F
 • Халдварт өвчний тасаг
감염내과
 • Төв байр
 • 3F
 • Дотоод шүүрэл-бодисын солилцоо
내분비대사내과
 • Төв байр
 • 3F
 • Үе мөчний ревматизмын тасаг
관절류마티스내과
 • Шүдний эмнэлэг
 • 5F
 • Шүдний гажиг засах
교정과
 • Шүдний эмнэлэг
 • 2F
 • Эрүү нүүрний мэс засал
구강악안면외과
 • Хавдрын төвтэй холболт
 • B1F
 • Хавдрын цацраг туяаны тасаг
방사선종양학과
 • Шүдний эмнэлэг
 • 3F
 • Шүдний цоорол гэмтэл
보존과
 • Шүдний эмнэлэг
 • 3F
 • Хиймэл шүд
보철과
 • Хавдрын төвтэй холболт
 • 2F
 • Урологийн тасаг
비뇨의학과
 • Эмэгтэйчүүдийн төв
 • 1F
 • Эмэгтэйчүүдийн тасаг
산부인과
 • Төв байр
 • 2F
 • Гоо сайхны мэс засал
성형외과
 • Хавдрын төвтэй холболт
 • 2F
 • Хүүхдийн зүрх судасны тасаг
소아심장과
 • Хавдрын төвтэй холболт
 • 13F
 • Хүүхдийн мэс заслын тасаг
소아외과
 • Эмэгтэйчүүдийн төв
 • 2F
 • Хүүхдийн тасаг
소아청소년과
 • Төв байр
 • 2F
 • Гастроэнтерологич
소화기내과
 • Төв байр
 • 1F
 • Мэдрэлийн тасаг
신경과
 • Төв байр
 • 1F
 • Мэдрэлийн мэс заслын тасаг
신경외과
 • Төв байр
 • 3F
 • бөөрний тасаг
신장내과
 • Хавдрын төвтэй холболт
 • 2F
 • Зүрхний тасаг
심장내과
 • Төв байр
 • 3F
 • Нүдний тасаг
안과
 • Төв байр
 • 2F
 • мэс заслын тасаг
외과
 • Төв байр
 • 1F
 • Рентгений тасаг
영상의학과
 • Хавдрын төвтэй холболт
 • 1F
 • Гэмтлийн мэс заслын тасаг
외상외과
 • Төв байр
 • 3F
 • Чих хамар хоолойн тасаг
이비인후과
 • Төв байр
 • 1F
 • Нөхөн сэргээх эмчилгээ
재활의학과
 • Төв байр
 • 3F
 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд
정신건강의학과
 • Төв байр
 • 1F
 • Гэмтлийн тасаг
정형외과
 • Хавдрын төвтэй холболт
 • 2F
 • Хавдарын тасаг
종양내과
 • Төв байр
 • B1F
 • Лаборатори
진단검사의학과
 • Төв байр
 • 2F
 • Уушигны төв
호흡기알레르기내과
 • Шүдний эмнэлэг
 • 5F
 • Буйлны эмчилгээ
치주과
 • Төв байр
 • 2F
 • Арьс судлал
피부과
 • Хавдрын төвтэй холболт
 • 2F
 • Цөмийн анагаахын тасаг
핵의학과
 • Хавдрын төвтэй холболт
 • 2F
 • Цусны·Хавдарын тасаг
혈액내과
 • Төв байр
 • 2F
 • Судасны мэс засал
본관2층 - 혈관외과
 • Хавдрын төвтэй холболт
 • 2F
 • Цээжний хөндийн мэс засал
흉부외과